7 de setembre

Sext torn de reg en les séquies Arjová i Marjal Vella

El pròxim dijous 10 de destembre s’iniciarà el sext torn de reg en les séquies Arjová i Marjal Vella.

Notes:

  • No s’atendrà el reg en parcel·les que no reunisquen condicions segons el que es disposa en les ordenances de la comunitat.
  • Només es regaran els camps que hagen sol·licitat el reg en les oficines.
  • Queda terminantment prohibit fer ús de les aigües de reg sense demanar permís de l’empleat en l’entitat.
  • Els qui no respecten les normes seran sancionats.
  • Tot conreador que tinga rebuts pendents de pagament de campanyes anteriors haurà de regularitzar la situació abans de l’inici del torn.
  • La devolució de rebuts domiciliats provocarà la cancel·lació de la domiciliació i la suspensió del reg.
< Avís Anterior
Següent Avís >