18 de setembre

Sext torn de reg en la séquia del Coto Nou

El pròxim dilluns 21 de setembre s’iniciarà el sext torn de reg en la séquia del Coto Nou.

Notes:

  • Només es regaran els camps que hagen sol·licitat el reg en les oficines.
  • Queda terminantment prohibit fer ús de les aigües de reg sense demanar permís de l’empleat en l’entitat.
  • Els qui no respecten les normes seran sancionats.
< Avís Anterior
Següent Avís >