16 d'octubre

Sèptim torn de reg en la fesa de Brugada

El pròxim dimarts 20 d’octubre s’iniciarà el sèptim torn de reg en la fesa de Brugada.

Notes:

  • Només es regaran els camps que hagen sol·licitat el reg en les oficines.
  • Queda terminantment prohibit fer ús de les aigües de reg sense demanar permís de l’empleat en l’entitat.
  • Els qui no respecten les normes sera
< Avís Anterior
Següent Avís >