25 d'octubre

Seguiment torns de reg

[Última actualització: 25 d’octubre a les 13:00 h]

 

SÉQUIA ACTUAL FINAL
Séquia dels Secans T/5 – 146/228-256  605
Séquia de les Canals T/5 – 212  660
Fesa Nova de la Cadireta T/5 – 61-97/145 496
Fesa de Cotes T/7  567
Fesa vella de Cotes  T/3 FINAL  129
Fesa del Rollet de Flor T/7 – 400  712
Braçal de la Foia T/6 – FINAL  564
Séquia del Diumenge T/6 – FINAL  376
Séquia del Coto Nou T/6 – 245/421-F  510
Séquia Reial Comuna T/6 – 604  896
Partida de l’Arjovada T/7 – 100+105 a 122  337
Partida Surer-Cotà  T/6 – 67  135
Partida Cadenes-Barranc  T/7 – Pobil no / FINAL  535
Partida Marjal Vella  T/7  97
Fesa de Brugada  T/7  384
Fesa de Lago  No se rega  140
Fesa de la Vintena Braç Dret  T/6 – 267 + 300/305, 431/443, 450-F  479
Fesa de la Vintena Braç Dret. Maties  T/6 – FINAL  124-200
Fesa de la Vintenta Braç Cases  T/6 – 188  280
Parades de la Cadireta  T/5  7-14 D’OCTUBRE  85
Parades de la Foia  T/3 13 D’AGOST  –
Séquia recta del Camí de Guadassuar T/5 7 D’OCTUBRE
Motor La Unión T/5 9 SETEMBRE
< Avís Anterior
Següent Avís >