19 d'agost

Quint torn de reg en les séquies de Cotes, Rollet de Flor, Coto Nou, Real Comuna, Diumenge, Fesa de Brugada i Braçal Foia

A partir del pròxim dilluns 24 d’agost s’iniciarà el quint torn de reg en les séquies de Cotes, Rollet de Flor, Coto Nou, Real Comuna, Diumenge, Fesa de Brugada i Braçal Foia.

Notes:

  • Només es regaran els camps que hagen sol·licitat el reg en les oficines.
  • Queda terminantment prohibit fer ús de les aigües de reg sense demanar permís de l’empleat en l’entitat.
  • Els qui no respecten les normes seran sancionats.
< Avís Anterior
Següent Avís >