2 d'octubre

Quint torn de reg en la séquia de la Cadireta

El pròxim dimarts 6 d’octubre s’iniciarà el quint torn de reg en la séquia de la Cadireta.

Notes:

  • Només es regaran els camps que hagen sol·licitat el reg en les oficines.
  • Queda terminantment prohibit fer ús de les aigües de reg sense demanar permís de l’empleat en l’entitat.
  • Els qui no respecten les normes seran sancionats.
< Avís Anterior
Següent Avís >