8 de novembre

Avís per climatologia adversa

S’informa que, motivat per la climatologia adversa, a partir del pròxim dia 11 de novembre continuaran els torns de reg en totes les séquies des d’on es van quedar. Solament es regaran camps amb collita pendent de recol·lectar.

NOTES:

  • No s’atendrà el reg en parcel·les que no reunisquen condicions segons el que es disposa en les ordenances de la comunitat.
  • Només es regaran els camps que hagen sol·licitat el reg en les oficines.
  • Queda terminantment prohibit fer ús de les aigües de reg sense demanar permís de l’empleat en l’entitat.
  • Els qui no respecten les normes seran sancionats.
  • Tot conreador que tinga rebuts pendents de pagament de campanyes anteriors haurà de regularitzar la situació abans de l’inici del torn.
< Avís Anterior
Següent Avís >