23 d'agost

29 d’agost, sext torn de reg en les séquies de Cotes, Diumenge, Rollet de Flor, Coto Nou, Real Comuna, Fesa de Brugada i Braçal de la Foia

El pròxim dijous 29 d’agost s’iniciarà el sext torn de reg en les séquies de Cotes, Diumenge, Rollet de Flor, Coto Nou, Real Comuna, Fesa de Brugada i Braçal de la Foia.

Notes:

No s’atendrà el reg en parcel·les que no reunisquen condicions segons el que es disposa en les ordenances de la comunitat.
Només es regaran els camps que hagen sol·licitat el reg en les oficines.
Queda terminantment prohibit fer ús de les aigües de reg sense demanar permís de l’empleat en l’entitat.
Els qui no respecten les normes seran sancionats.
Tot conreador que tinga rebuts pendents de pagament de campanyes anteriors haurà de regularitzar la situació abans de l’inici del torn.
La devolució de rebuts domiciliats provocarà la cancel·lació de la domiciliació i la suspensió del reg.

< Avís Anterior
Següent Avís >